KĀ NOPIRKT

1.solis – Jūs izvēlaties kuru dzīvokli vai māju vēlaties iegādāties.
2.solis – ja Jūs plānojiet mājokli iegādāties ar kredīta starpniecību, Jūs griežaties pie savas bankas, lai kopā ar banku izvērtētu savu kredītspēju.
3.solis – mūsu starpā tiek noslēgts priekšlīgums par mājokļa iegādi, saskaņā ar kuru Jūs:
  • dzīvokļa iegādes gadījumā iemaksājiet mums drošības naudu 10% apmērā no dzīvokļa pirkuma maksas;
  • mājas iegādes gadījumā iemaksājiet mums drošības naudu EUR 5 000 un pārējo pirkuma maksas daļu Jūs maksājiet pa daļām, atbilstoši priekšlīgumā norādītajam maksājumu grafikam.
4.solis – mēs būvējam mājokļus un pēc to būvdarbu pabeigšanas nododam tos ekspluatācijā.
5.solis – pēc būvdarbu pabeigšanas un mājokļu nodošanas ekspluatācijā mūsu starpā tiek noslēgts:
  • dzīvokļa iegādes gadījumā pirkuma - pārdevuma līgums, saskaņā ar kuru Jūs samaksājiet atlikušo dzīvokļa pirkuma maksu un mēs Jums pārdodam dzīvokli, un apsaimniekošanas līgums;
  • mājas iegādes gadījumā pirkuma - pārdevuma līgums, saskaņā ar kuru Jūs samaksājiet atlikušo mājas pirkuma maksu un mēs Jums pārdodam māju.
Ja jums rodas jautājumi – Zvaniet!
 Mob.tālr.: +371 29266969